Organizační struktura

Valná hromada - nejvyšší orgán, svolává se minimálně 1x do roku

Radosta - RNDr. Milan Konečný - zastupuje a vede radu a LS, o.s., je statutární zástupce

Rada

1. místoradosta - Ing. Marek Konečný

2. místoradosta - Ing. Zdeněk Hladný

3. místoradosta - Doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc

Členové - v současné době má 32 členů

Příznivci - v současné době má 123 příznivců

Zaměstnanci

Současnost – v současné doběmá Lašské společenství jednoho zaměstnance
Minulost   -   v minulé době mělo LS, o.s.  5 zaměstnanců

Stážisté

Motivační inkubátor Hej Rup

Současný stav – 2 stážisté
              
Minulost -  6 stážistů