Strategický plán Lašského společenství , o.s.

Každá organizace by měla mít strategický plán. I Lašské společenství, o.s. ho má. Je zajímavě zpracován na dlouholetých vizionářských zkušenostech.. V následujícím zveřejňujeme alespoň základní pilíře strategického plánu

Vize - LS, o.s. bude přispívat ke zvýšení životní úrovně a propagace Lašska a jeho okolí.

Cíle - realizovat rozvoj lidských zdrojů, informační technologie, služby, výrobu a
obchod na Lašsku a jeho okolí pomocí tzv. malých projektů, spolupracovat jako partner na
velkých projektech.

Priorita č.1 – Rozvoj lidských zdrojů – vzdělávání, věda, výzkum, umění, kultura, sport.

Priorita č.2 - Informace, informatika, propagace a reklama související s Lašskem a okolím.

Priorita č.3 - Služby, výroba a obchod – na podporu činnosti LS, o.s.


Aktivity P.č.1

Lašská univerzita libovolného věku, realizována pomocí kabinetů
PRIVIZ centrum - Poradenské Rekvalifikační Inovační Vzdělávací Informační
Centrum
Umění a kultura – výstavy, vydavatelství, koncerty.
Sport – akce v oblasti pěší a cykloturistiky, tenis a stolní tenis, nohejbal,
košíková, kulečník , karty, šachy .

 

Aktivity P.č.2

PISL systém - propagační a informační systém Lašska
PRIVIZ systém - informační systém v rámci PRIVIZ centra
SIPAP systém - Strategie Informace Projekty A Partnerský systém
TV Radostný Svet - Internetová televize rozvíjející informace okola Lašska a jeho okolí
Knihovna a informační centrum Lašské univerzity libovolného věku.

 

Aktivita P.č.3

UCZ centrum – Univerzitní Centrum Zdraví
Lašské služby – technické, projekční, organizační, propagační
Výroba propagačních materiálů
Prodej suvenýrů s tématikou Lašska