Identifikace

Název: Lašské společenství, o.s.

Právní subjektivita: občanské sdružení

IČO: 26602831

DIČ: CZ26602831

Zakládající schůze přípravného výboru 3.srpna 2002 na ZŠ Vojtěcha Martínka v Brušperku, Sportovní 584

Registrováno u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VS/ 1/51 076/02-R dne 30.8.2002

Sídlo: K Náměstí č. 500, 739 44 Brušperk

Kontaktní adresa: P.O.BOX 20, 739 44 Brušperk, Czech Republik

Mobil: 604 410 349

Internetové stránky: www.lassko.cz

E-mail: konecny@lassko.cz

Stanovy – zájemci, kteří mají zájem přečíst si stanovy, ať se spojí pomocí adresy konecny@lassko.cz