Historie

Lašská univerzita libovolného věku je následovníkem Svatoplukova centra, proto do historie zahrnujeme i jeho aktivity.