Publikační a vydavatelská činnost

 

Autor Název
RNDr.Milan Konečný a kolektiv
Zajímavé aplikace matematiky
RNDr.Milan Konečný a kolektiv
Matematické hrátky
Mgr. David Bartl a kolektiv
Matematické modelování a jeho prostředky
RNDr.Milan Konečný
MAWISův smích a MAWISův pláč
Mgr. Miroslav Vepřek
Můj přítel tápe v čase
Marek Kozák
Třikrát pro klavír  
Marek Kozák
Malá suita č.1 pro varhany
RNDr.Milan Konečný
MAWISácké epigramy
RNDr.Milan Konečný
MAWISákoviny & MAWISácké epigramy
RNDr.Milan Konečný
MAWISácké humoresky aneb Vším, čím jsem byl, byl jsem rád

Publikované články:

Konečný,M : Some remarks to control by MASV Metod, ICCC 2009 Zakopane, Polsko - doc, jpg

Konečný,M: MASV metod and controling in finite time, Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava, Mechanical Series, No. 1, 2009, vol. LIV - pdf