Atelierové studijní programy

Tyto programy jsou víceoborové. Vedoucí atelieru skupinově předává vědomosti z více oborů.

Zpět..