Individuální studijní programy

Student pracuje podle individuálního plánu, který je zkombinován s ostatnímy studijními programy s předem určeným tématem.

Zpět..