Rekvalifikační studijní programy

Program je zakončený potvrzením o rekvalifikaci, tedy certifikátem o nové způsobilosti studenta.

Rekvalifikační kurzy

i) vytvořené v rámci LS, o.s.

a) akreditované na MŠMT ČR
b) prozatím neakrediované

ii) zprostředkované

 

Zpět..