Seminární studijní programy

Student navštěvuje seminář, který může být jednodenní až týdenní. Např. výpočetní technika.

Připravujeme:

Ochrana proti přepětí dle nové ČSN EN 62 305-4 - Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.

Zpět..