Studenti

Studentem univerzity je ten, kdo navštíví alespoň tři akce univerzity např. 3 přednášky a který jím chce být  označen. V budoucnu budou  mít INDEXy.

 

Databanka studentů jednotlivých programů

Součastnost

Rok 2009/10

Přednášky - 40 studentů
Kurzy, semináře,... - 80 studentů
Titulové - 6 studentů
Ateliery - 5 studentů
Motivační inkubátor Hej Rup - 2 lidi

Minulost

Přednášky - 310 studentů
Kurzy, semináře, …….. 850 studentů
Titulové – uděleny 2 tituly
Ateliéry – více než 30 studentů
Motivační inkubátor - 7 lidí