Řad knihovny  

Na vyžádaní je možno do něho náhlednout
Domluva pomocí adresy konecny@lassko.cz