Historie KOF festivalu

KOF festival - Kulturní otevřený festival se vyvíjí dlouhodobě. Základní pilíře jsou:

i) Časopis VRBA a vydavatelství

ii) výstavy obrazů

iii) Koncerty Jakuba a Vendulky Černohorských, varhanní festival, koncerty Marka Kozáka

Rok 2009

Prosinec

  • Lašské společenství sponzorovalo CD skupiny Alibaba.

Listopad

  • 14.11.2009 - Křtiny knihy MAWISácké humoresky aneb Vším čím jsem byl byl jsem rád. Kmotrou byla Mgr. Pavla Bittnerová, ředitelka Deníku pro Střední a Severní Moravu.Video ze křtin najdete na TVRS v aktualitách.
  • Přednáška Impresionismus a impresionisté, Mgr. Jan Plečka

Říjen

  • V rámci KOF festivalu právě probíhá na Butiku výstava obrazů ANCI COWRIG.

Září

  • 5. září - Realizace Baru U MAWISáka a Butiku SačeVerSače na Brušperském náměstí v rámci oslav 740 let města Brušperka. Bylo možno zakoupit občerstvení případně památkové předměty.

Rok 2008

Listopad

Nedělní ochutnávka aneb čaj o půl čtvrté

  • na programu byla prezentace autorů kteří vydali svoje publikace pod Lašským společenstvím, o.s.
  • Marek Kozák, autor "Třikrát pro klavír" a "Malá suita č. 1 pro varhany" předvedl některé svoje ukázky a také improvizaci na klavír
  • Miroslav Vepřek, autor básnické sbírky "Můj přítel tápe v čase" přečetl některé básně a také zahrál na kytaru a zazpíval
  • Milan Konečný, autor knihy "MAWISův smích, MAWISův pláč" a "MAWISáckých epigramů" povyprávěl o svých publikacích a přečetl povídku "Obraz duchů" z připravované další publikace

Květen

Literární večer věnovaný vzpomínce na básníka Bohumila Pavloka, křtiny třetí prvotiny a přípitek na vzpomínky, křtiny a kulatiny