Otázky radosty na Vás

Tady bude klást otázky radosta a budou se tady zveřejňovat Vaše odpovědi.

1. Jak se Vám líbí stránky a co byste na nich doporučili vylepšit?

2. Jak by jste nám poradili získat finance na naši činnost?

3. Jaké aktivity jsou pro vás zajímavé abychom je mohli realizovat.

 

Odpovědi pište na konecny@lassko.cz a nebo je dejte do našich informačních médií.