Historie

12.1.2010
P řednášel Andrew A. Urbiše
Energetický systém člověka a zásady zdravé výživy z pohledu tradiční čínské medicíny

20.10. 2009
Přednášel Doc. PhDr. Andrew A. Urbiš
Žít fung-šuej

12.7. 2008
Přednášel Petr Davídek
O léčitelství a věcmi mezi nebem a zemí

20.6. 2008
Přednášela Alena Randýsková
Povídání o energii a samoléčitelství, spojené s praktickými ukázkami

23.5. 2008
Přednášela Alena Randýsková
Povídání o energii a samoléčitelství, spojené s praktickými ukázkami

18.3. 2008
Přednášela Ing. Marie Lančová
Ceníte si svého života? Myslíte na budoucnost svých potomků?
Umíte ochránit svůj majetek?

8.3. 2008
Přednášel Petr Davídek
Odpoledne s léčitelem biotronikem

23.2.2007
Přednášela Ludmila Prchalová
Mladý ječmen přírodní ekologická potravina

12.4.2005
Přednášela Naďa Lehenová
Co přináší bydlení v pyramidě

9.3.2004
Přednášel MUDr. Petr Huvar
O správné výživě aneb jak se dá zhubnout

13.4.2004
Přednášela Ing. Drahomíra Maťová
Jak lze cvičením, relaxací a životním postojem ovlivnit psychiku a zdraví člověka!

26.5.2004
Přednášela Yvon Kalábová
„Od brufenu k zázvoru“ aneb „Jak léčit nemoc nalezením její příčiny“

30.11.2004
Přednášela Naďa Lehenová
Síla pozitivního myšlení aneb svůj život máte ve svých rukou

25.11.2003
Přednášela Iva Chadzipanajotidisová
KINEZIOLOGIE léčebná metoda i cesta k poznání duše

 

Zpět