E-learning

Cvičení 1

Následující výrazy doplňte do slovních spojení:

jam, chocolate, butter, cheese, lager, coke, white, wine, cofee, bread, pears

 

1. a bottle of _________

2. a jar of ___________

3. a can of __________

4. a piece of ________

5. a loaf of __________

6. a packet of ________

7. a cup of __________

8. a bar of __________

9. a kilo of __________

 

Obsah