E-learning

Cvičení 12

Následující výrazy doplňte do vět:

tailcoat, wearing, says, goes

 

1. He ______ he ______to parties every night.

2. I've never seen him _______ anything but a ______.

 

Obsah